Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H εταιρεία ΜEMO COMPUTERS ιδρύθηκε στα Χανιά το 1984 σαν πρώτη εταιρεία στο είδoς της. Με την έναρξη λειτουργίας της, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της πληροφορικής με τμήμα διάθεσης προϊόντων και τμήμα εκπαίδευσης. Τα επόμενα χρόνια άρχισε να διαθέτει, Ολοκληρωμένα Συστήματα Οργάνωσης Γραφείου και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μηχανοργάνωσης. Στον εκπαιδευτικό τομέα, το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρέχει εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, όχι μόνο στην Πληροφορική αλλά και στα πεδία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας, Marketing. Επίσης υλοποιούνται Προγράμματα κατάρτισης της Ε.Ε, Σεμινάρια επιχειρήσεων και οργανισμών επιδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα. Τέλος παρέχονται εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονούνται επιστημονικές μελέτες.

Η εταιρεία MEMO COMPUTERS έχει έδρα τα Χανιά και στεγάζεται σε τρία κτίρια στο κέντρο της πόλης Χανίων.

  1. Κατάστημα Λιανικής. Οδός Μιχελιδάκη 6
    Είναι ισόγειος χώρος 75 τ.μ σε κεντρική οδό των Χανίων όπου λειτουργεί λιανική διάθεση προϊόντων πληροφορικής και αναλώσιμα .
  2. Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οδός Κ. Χιωτάκη 8 & Α. Παπανδρέου
    Ένα κτίριο που μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση εκσυγχρονίστηκε πλήρως με αποτέλεσμα να διατίθενται δύο μοντέρνοι όροφοι αποκλειστικής χρήσης της MEMO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, στο κέντρο των Χανίων, συνολικού εμβαδού 260 τ.μ όπου στεγάζεται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός μας με την μορφή Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1
  3. Τεχνικό Τμήμα. Οδός Μιχελιδάκη 13
    Είναι χώρος έκτασης 150τ.μ. που χρησιμοποιείται για Τεχνικά Εργαστήρια Πληροφορικής, ειδών Οργάνωσης Γραφείου και αποθήκης

Η αναγνώριση της πολυετούς προσπάθειας της εταιρείας έχει εκτιμηθεί στην Κρήτη, και όχι μόνο, αφού προϊόντα της επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σε όλη την Ελλάδα.

Είναι συνεχής η επένδυση σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της εταιρείας σε επίπεδο επιστημονικών γνώσεων, τεχνογνωσίας και οργάνωσης.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η εταιρεία μας αναζητά συνεχώς και προσλαμβάνει άτομα με υψηλή τεχνογνωσία και δεξιότητες, παρέχοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και ιδανικό περιβάλλον απασχόλησης.


Σε μια εποχή που η ταχύτατη διάδοση νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και η δυνατότητα αυτοματοποίησης πολλών παραγωγικών διαδικασιών έχουν δημιουργήσει φόβους για εκτεταμένη ανεργία, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας:
✓ Ζει και εργάζεται μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικής συνεργασίας
✓ Αξιοποιεί πλήρως την επιστημονική και τεχνική κατάρτισή του και τις δεξιότητες του
✓ Επιτυγχάνει την προσωπική ικανοποίηση και την επαγγελματική εξέλιξή του.


Η MEMO COMPUTERS χρηματοδοτεί κάθε χρόνο την συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, με την συμμετοχή του Ανθρωπίνου Δυναμικού της σε σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης.